به روزرسانی فهرست تحریمی آمریکایی های حامی منافقین توسط ایران
2022/07/17 09:40:11

 

 

 وزارت امور خارجه ایران اسامی آمریکایی های حامی گروهک تروریستی منافقین را که به فهرست تحریمی ها اضافه شده اند، اعلام کرد.

 

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای تأکید کرد بر اساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به ویژه ماده ۴ قانون مذکور، اشخاصی را به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین از طریق مشارکت در نشست منافقین، تأیید اهداف و اقدامات تروریستی و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک فوق تحت تحریم های ایران قرار می دهد.

 

در این بیانیه تصریح شده است: طی دهه های اخیر، گروهک تروریستی منافقین با سازماندهی و اجرای اقدامات ترویستی بیشماری، بیش از ۱۷۰۰۰ شهروند بیگناه، به ویژه زنان و کودکان را به شهادت رسانده است. علی رغم ماهیت تروریستی و اقدامات سبعانه تروریستی گروهک منافقین و نیز فعالیت های تروریستی و نظامی خشونت آمیز آن، دولت ایالات متحده آمریکا با حمایت از این گروهک تروریستی، دوگانگی و دورویی خود را در این رابطه تداوم داده است.

 

وزارت امور خارجه ایران با یادآوری تعهدات بین المللی ایران در خودداری از تسهیل و تشویق اقدامات تروریستی تأکید کرد سیاست و رویه دولت آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین نقض تعهدات فوق بوده و به عنوان عمل متخلفانه بین المللی موجب مسئولیت بین المللی دولت مذکور شده است.

  • 2022/07/17 09:40:11
  • GMT+08:00
  • /