«کارگران شین جیانگ» -- عبدولی عبدوخیبر: در آب سبزیجات را کشت و پرورش می دهم
2022/07/15 10:19:14

 

هیدروپونیک در پارک توسعه اقتصادی و فناوری شهرستان ختن ناحیه ختن منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ اشتغال‌زایی روستاییان در اطراف را گسترش داده است.

با توجه به ترویج فناروی کشت سبزیجات هیدروپونیک، عبدولی عبدوخیبر در «آب» کار دلخواهش را پیدا کرده است.

در مقایسه با سبک سنتی کشت سبزیجات، کشت هیدروپونیک نیازی به کود یا آفت کش ندارد و با کمک امکانات مدیریت خودکار، می توان به کاشت، نشاء و برداشت بی وقفه در شبانه روز دست یافت که بر اثر آن میزان تولید سبزیجات به اندازه بزرگی افزایش می یابد. در عین حال، با فناوری سبزیجات هیدروپونیک نزدیک به 40 درصد مصرف آب و کود صرفه جویی شده و هزینه کشت سبزیجات کاهش می یابد.

اکنون عبدولی عبدوخیبر ماهرانه به فناوری کشت هیدروپونیک برای چندین نوع سبزی دست یافته است. او امیدوار است با تلاش و قدرت فراوان فناوری کشت سبزیجات هیدروپونیک را در ناحیه ختن ترویج و گسترش دهد تا زندگی هموطنانش هم بهتر شود.

 

  • 2022/07/15 10:19:14
  • GMT+08:00
  • /