کاریکاتور| جراحت‌های خشونت مسلحانه بر روح و جان آمریکایی ها
2022/07/15 15:00:40

جو بایدن با اشاره به موج تیراندازی های جمعی اخیر و کشته شدن بسیاری از شهروندان آمریکایی در اثر آن گفت که اجتماعات آمریکایی اکنون به «قتلگاه» تبدیل شده‌ اند. خشونت های مسلحانه ممکن است روزی به پایان برسد اما جراحت های آن بر روح و جان مردم آمریکا چه زمانی بهبود خواهد یافت.  

  • 2022/07/15 15:00:40
  • GMT+08:00
  • /