سیاستمداران آمریکایی که در طراحی کودتاهای کشورهای خارجی شرکت داشتند، باید طبق قانون مجازات شوند!
2022/07/15 15:04:12

 

جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ  در مصاحبه ای با رسانه های آمریکایی روز 12 ژوییه اعتراف کرد که "به طراحی کودتا در کشورهای دیگر کمک کرده است." این اظهارات نشان می دهد که ایالات متحده "بدترین دشمن دموکراسی" است.


 در واقع، ایالات متحده مدت هاست به عنوان «پلیس جهانی» برای برنامه ریزی کودتا در کشورهای دیگر عمل کرده و این یک راز نیست . آن ها خود را مدافع "دموکراسی" و "حقوق بشر" می دانند، قوانین بین الملل و روابط بین الملل را نادیده می گیرند و مداخله در امور داخلی سایر کشورها و سرنگونی رژیم های دیگر را امری طبیعی می دانند. با بررسی تاریخ سیاه دخالت ایالات متحده در امور داخلی سایر کشورها، درک این نکته دشوار نیست که سیاستمداران آمریکایی انواع روش های معمول برای برنامه ریزی کودتاهای خارجی دارند: یا مستقیما جنگ راه اندازی می کنند و از چماق نظامی برای درهم شکستن کشورهای دیگر استفاده می کنند ؛ یا از طریق برنامه ریزی «انقلاب‌های رنگی» و دامن زدن به ناآرامی‌های اجتماعی تغییر رژیم کشورهای دیگر را تحقق می بخشند؛ یا  «جنگ نیابتی»  راه‌اندازی می کنند و  یکی از اهداف آنان  براندازی رژیم کشورهای دیگر است.

عواقب این اعمال شیطانی نه تنها کشوری را که به زور به جنگ و فقر کشاند، فرو برد، بلکه ابهامات زیادی را برای ثبات منطقه ای که در آن واقع شده اند، به همراه داشت.

اگر گفته شود که  ایالات متحده منشا آشفتگی در جهان است، پس افرادی مانند بولتون اپراتورهایی هستند که جنگ را  ایجاد می کنند و آن را به جهان صادر می کنند. این سیاستمداران آمریکایی که دستشان به خون مردم کشورهای دیگر آغشته است، باید توسط ارگان های سازمان ملل مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند و طبق قانون مجازات شوند!  این به اصطلاح «تجربه»  آن ها دلیلی انکار ناپذیر است.

  • 2022/07/15 15:04:12
  • GMT+08:00
  • /