«زحمتکشان شین جیانگ» -- قهوه و گل، دست و دلمان را گرم می کند
2022/07/15 16:20:47

عایشه دختری از شهر کورلا منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ چین، به دلیل عشقش به  فرهنگ قهوه، کافی شاپی به نام " کافی چشمگیر" را در زادگاهش مدیریت می کند. از زمان شروع کار در سال 2016، کافی شاپ عایشه روز به رور پر رونق می شود. بعد از کافی شاپ، این دختر یک گل فروشی باز کرد. به نظر او  همه گل های مغازه اش «واژه های عاشقانه» هستند که به زبان نمی آید. در دنیای عایشه، قهوه و گل، یکی دستان را گرم می کند و دیگری قلب را!

دوستانی از محافل و قومهای مختلف در کافی شاپ عایشه قهوه می نوشند و کیک و دسر نوش جان می کنند. بعضی گپ می زنند و بعضی هم مطالعه می کنند یا عکس می گیرند. آن ها از این کافی شاپ به عنوان  «فضای سوم» بعد از خانه و محل کار لذت می برند. کار عایشه در چشم  بسیاری از دوستانش بسیار شگفت انگیز است. او عشق خود به زادگاهش شین جیانگ را با کارش به بیان رسانده و عشقش به زندگی را با قهوه و گل ابراز می کند.

  • 2022/07/15 16:20:47
  • GMT+08:00
  • /