خاورمیانه «پمپ بنزین اضطراری» بایدن نیست
2022/07/15 18:14:17

گرچه رسانه های ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه مانند شبکه الجزیره در پوشش سفر بایدن به خاورمیانه بر احتمال تشکیل یک نسخه خاورمیانه‌ای از ناتو متمرکز شده‎اند اما به هیچ وجه نباید از هدف بایدن از این سفر برای قانع کردن عربستان سعودی به افزایش تولید نفت به منظور مهار قیمت رو به رشد نفت و پایین آوردن سطح تورم در آمریکا، چشمپوشی کرد. در واقع، این نکته به تأیید خود کاخ سفید هم رسیده است.

طبق داده‌های شبکه «538» یک مرکز ویژه نظرسنجی است، تا 11 ژوئن فقط 30 درصد شهروندان آمریکا از بایدن حمایت کرده‎اند. با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و ایران، عربستان سعودی با تولید روزانه 12 میلیون بشکه، طناب نجات بایدن از این وضعیت است اما با توجه به آنکه بایدن در رقابتهای انتخاباتی خود عربستان سعودی را کشوری سرکش توصیف کرده و بن گاهیل محقق ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا نیز گفته است عربستان سعودی و اوپک پلاس ظرفیت بالقوه چندانی ندارند، این سوال مطرح می‌شود که عربستان سعودی چقدر تمایل برای کمک به بایدن برای نجات او از بحران‌های کنونی‌اش دارد.

لازم به ذکر است نسبت به سفرهای رؤسای جمهوری گذشته آمریکا، بایدن خیلی دیر سفر خاورمیانه‌ای خود را آغاز کرد که در شرایط مذکور و علی رغم تأکید بایدن بر اهمیت این سفر، به شکل کاملاً بدیهی نشان می‎دهد که واشنگتن دیگر خارمیانه را از اولویت‌های خود نمی‌داند. از این رو، کاملاً مشخص است که بایدن به خاورمیانه به عنوان «پمپ بنزین اضطراری» خود نگاه می‎کند.

  • 2022/07/15 18:14:17
  • GMT+08:00
  • /