بازدید شی جین پینگ از بندر زمینی بین المللی شهر اورومچی
2022/07/15 08:56:07

 شی جین پینگ رییس جمهور چین چندی پیش از منطقه بندر زمینی بین المللی شهر اورومچی، مرکز منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ چین بازدید کرد.

هدف از توسعه منطقه یاد شده با مساحت 67 کیلومتر مربع در بخش توسعه اقتصادی و فنی شهر اورومچی تبدیل شدن آن به مرکز ملی لجستیک در کمربند اقتصادی جاده ابریشم، مرکز بین المللی تامین عرضه، منطقه توسعه صنایع مدرن و باز و منطقه آزمایشی آزاد تجاری در شین جیانگ چین است.

تا کنون 21 مسیر راه آهن از منطقه یاد شده به 26 شهر از 19 کشور رسیده و گذرگاه مهمی برای تامین ثبات صنایع و عرضه بین المللی به شمار می رود.

  • 2022/07/15 08:56:07
  • GMT+08:00
  • /