دورخیز چین برای در اختیار گرفتن 9 بندر از 20 بندر کانتینری جهان
2022/07/14 15:13:39

بر اساس پیش‌بینی آکادمی علوم چین (CAS)، انتظار می‌رود که چین تا پایان سال جاری صاحب 9 بندر از 20 بندر کانتینری برتر جهان شود.

روزنامه علمی چین روز چهارشنبه به نقل از گزارش آکادمی علوم این کشور نوشت که بندر شانگهای چین در بین 20 بندر برتر جهان، بیشترین ظرفیت انتقال را در سال 2022 خواهد داشت و همچنین افزود که بیشتر بنادر کانتینری چین از جمله بندر نینگ بو-جوئو شان و همچنین بنادری در چینگ دائو و تیان جین چین، تقاضای رو به رشدی برای خدمات کشتیرانی دارند.

مقادیر حمل و نقل کانتینری تحت تأثیر عوامل زیادی هستند. وانگ شوئو یانگ، مدیر مرکز علوم پیش بینی آکادمی علوم چین که این گزارش را منتشر کرد، گفت: محققان در مقایسه با تحلیل‌های رگرسیون و مدل‌های اقتصادسنجی، بنادر جهانی را به عنوان یک سیستم کلی با در نظر گرفتن اقتصاد جهانی، موقعیت‌های تجاری و توسعه صنعت کشتیرانی در نظر گرفته‌اند. 

از زبان پروفسور آکادمی علوم چین شیئه گانگ نقل شده است که اگرچه صنعت حمل و نقل کانتینری جهان در سال 2022 رو به کاهش است، اما حمل و نقل کانتینری چین به عنوان پایه ای برای توسعه پایدار جهانی باقی خواهد ماند.

  • 2022/07/14 15:13:39
  • GMT+08:00
  • /