اعلام تاریخ برگزاری کنفرانس جهانی میراث فرهنگی مهم کشاورزی با حضور ایران در چین
2022/07/13 14:56:20

 

وزارت کشاورزی و روستاهای چین اعلام کرد کنفرانس جهانی میراث فرهنگی مهم کشاورزی 17 تا 19 ژوئیه در شهرستان «چینگ تیان» استان جه جیانگ چین برگزار می شود.

سوی پنگ فی رئیس بخش همکاری های بین المللی وزارت خارجه چین سه شنبه 21 تیرماه در یک نشست خبری اعلام کرد کنفرانس جهانی میراث فرهنگی مهم کشاورزی با موضوع «حفاظت مشترک از میراث کشاورزی و کمک به شکوفایی همه جانبه روستاها» 17 تا 19 ژوئیه در شهرستان «چینگ تیان» استان جه جیانگ چین برگزار می شود؛ وزیران کشاورزی 13 کشور از جمله ایران، ایتالیا و پرو، مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل، دیپلماتهای 19 کشور مقیم چین، کارشناسان و نمایندگان شرکتها به این کنفرانس دعوت شده اند.

امسال بیستمین سالگرد مطرح شدن ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای حفاظت از میراث فرهنگی کشاورزی مهم جهانی است. در حال حاضر 65 میراث فرهنگی کشاورزی مهم در 23 کشور و منطقه پراکنده هستند که 18 مورد آنها از جمله سیستم فرهنگی چای «تیه گوان یین» در شهر «آن شی» استان «فوجیان»، سیستم عشایری مرتع «آلوهورچین» در منطقه خودمختار مغولستان داخلی و مزارع پلکانی در شهر «شه شیان» استان «هه بی» در چین قرار دارد.

  • 2022/07/13 14:56:20
  • GMT+08:00
  • /