تسریع عرضه گسترده پول چین با ثبت وام‌‎های بالاتر به یوآن
2022/07/12 14:40:09

بانک مرکزی چین روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که عرضه گسترده پول چین یا M2 تا پایان ژوئن به 258.15 تریلیون یوآن (38 تریلیون دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.4 درصد افزایش داشت و نرخ رشد آن به ترتیب 0.3 و 2.8 واحد درصد بیشتر از پایان ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل بوده است.

موجودی نقدینگی (M1) 67.44 تریلیون یوآن (10.06 تریلیون دلار) بود که نسبت به سال قبل 5.8 درصد افزایش داشت.

موجودی وام های ارزی داخلی و خارجی در ژوئن 212.34 تریلیون یوآن (حدود 32 تریلیون دلار) بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8 درصد افزایش داشت. بانک خلق چین اعلام کرد در پایان ماه، مانده وام های رنمینبی (RMB)  206.35 تریلیون یوآن (حدود 31 تریلیون دلار) بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.2 درصد افزایش داشت.

وام های جدید یوآن چین در ماه ژوئن 10.8 درصد رشد سالانه 212.34 تریلیون یوآن (31.66 میلیارد دلار) داشته و در نیمه اول سال 13.68 تریلیون یوآن (2 تریلیون دلار) افزایش یافته است. وام های ارزی در ماه ژوئن با 5.8 درصد کاهش سالانه به 892.6 میلیارد دلار رسید و در نیمه اول 20.1 میلیارد دلار کاهش یافت.

تامین مالی اجتماعی چین، معیاری از وجوهی که اقتصاد واقعی از سیستم مالی دریافت می کند، در ماه ژوئن 5.17 تریلیون یوآن (770 میلیارد دلار) افزایش یافت که 10.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

در نیمه اول سال 2022، تامین مالی اجتماعی چین 21 تریلیون یوآن (3 تریلیون دلار) افزایش یافت که 3.2 تریلیون یوآن (480 میلیارد دلار) بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.

  • 2022/07/12 14:40:09
  • GMT+08:00
  • /