امکان شیوع موج جدیدی از همه گیری کرونا در آمریکا با سویه «بی اِی ۵» اُمیکرون
2022/07/12 16:24:27

 

سویه « بی اِی ۵ » اُمیکرون اکنون به سویه اصلی ویروس کووید-19 در آمریکا تبدیل شده و ممکن است موج جدیدی از همه گیری را در این کشور آغاز کند.

به گزارش گاردین، این تحول در حالی صورت می‌گیرد که در بیشتر مکان‎های عمومی آمریکا محدودیت‌های کرونایی لغو شده و مردم به نظم زندگی پیش از پاندمی برگشته اند.

جیسون سالمی استاد رشته بیماریهای واگیردار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هشدار می‎دهد همه گیری کووید-19 در آمریکا به پایان نرسیده و در بسیاری از نقاط و بیمارستان‌‌های آمریکا شاهد افزایش جهشی بیماران و بستری‌ها شده‌ایم.

او گفت: در پی هجوم یکی از زیرسویه های امیکرون به نام بی ای ۵، ما اکنون به سمتی اتفاقاتی بسیار ناگوار پیش می رویم.

طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، بیش از یک سوم شهروندان آمریکا در مناطق با ریسک متوسط سرایت کووید-19 و یک سوم شهروندان در مناطق با ریسک بالای سرایت کووید-19 زندگی می کنند و هر روز بیش از 100 هزار نفر در این کشور به این بیماری مبتلا می شوند.

  • 2022/07/12 16:24:27
  • GMT+08:00
  • /