کاهش اطمینان مردم کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا به دموکراسی غربی
2022/07/12 11:57:09

تازه ترین نظرسنجی "میزان عرب" نشان می‌دهد که مردم کشورهای عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا اطمینان خود به امکان ایجاد ثبات اقتصادی نظام دموکراسی غربی را از دست داده‌اند.

در این گزارش آمده است که در ده سال گذشته، مردم کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور فزاینده ای مزایای دموکراسی به سبک غربی را زیر سوال برده اند. به عنوان مثال در تونس، لبنان و عراق، هر سه کشور تغییرات حکومتی را بر اساس نتایج رای‌گیری تجربه کرده‌اند اما تجارب آنها همگی نشان داده است که دموکراسی غربی «چاره ای برای مقابله با چالش‌های این کشورها نبوده است». سرانه تولید ناخالص داخلی مردم تونس در حال حاضر کمتر از سطح سال 2011 است، لبنان با فروپاشی سیستم مالی خود مواجه شده است و عراق از بی‌ثباتی شدید رنج می برد.

 مایکل رابینز، مدیر مرکز نظر سنجی «میزان عرب»، گفت که در مقایسه با نظرسنجی‌های مشابه در سال‌های 2018 و 2019، دیدگاه‌ها درباره دموکراسی‌های غربی در منطقه تغییر کرده است. مردم بیشتر معتقدند دموکراسی غربی شکل کامل و برجسته از حکومت نیست و نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند. آنها در سراسر منطقه دیده اند که مردم گرسنه هستند، به نان نیاز دارند و از نظام های خود ناامید شده اند.

  • 2022/07/12 11:57:09
  • GMT+08:00
  • /