سهولت بیشتر تجارت بین چین و آسه‌آن از طریق کریدور تجاری زمینی-دریایی
2022/07/11 14:27:54

قطارهای باری کریدور زمینی-دریایی جدید چین در زمینه تجارت بین‌المللی در نیمه اول سال 2022 حدود 379 هزار کانتینر واحد معادل بیست پا (تی‌ای‌یو) محموله ارسال کردند که نسبت به سال گذشته 33.4 درصد افزایش داشته است.

این داده ها توسط شرکت گروه دفتر راه آهن نان‌نینگ چین منتشر شده است.

این کریدور 14 منطقه از چین در سطح استانی را به بیش از 310 بندر در 107 کشور و منطقه در سراسر جهان متصل می کند. این امر به ویژه تجارت بین چین و کشورهای آسه‌آن را تحت توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) تقویت می کند.

  • 2022/07/11 14:27:54
  • GMT+08:00
  • /