هدف برنامه محرمانه«127e» هرگز سرکوب تروریسم نبوده است
2022/07/11 08:58:54

چند روز از افشای برنامه محرمانه «127e» گذشته و حالا این تردید مطرح می شود که هدف آن، سرکوب تروریسم یا حمایت از واسطه هاست؟

این برنامه محرمانه که به خاطر شماره آن در «دیوان قوانین آمریکا» اینچنین نامگذاری شده است، به جنگ افغانستان بازمی گردد.

در پی آغاز جنگ افغانستان در اکتبر 2001، سیا و نیروهای ویژه عملیاتی آمریکا نیز برای حمایت از ائتلاف شمالی وارد جنگ شدند. اما ستاد نیروهای ویژه عملیاتی آمریکا متوجه شد که این امر برای ارایه کمک های مالی به واسطه های خود، فاقد حمایت قانونی در داخل آمریکا است. بنابراین، آغاز به تلاش برای تصویب یک قانون در کنگره کرد. سال بعد از آن، قانون خاصی برای گسترش اختیارات نیروهای ویژه عملیاتی آمریکا در عملیات جنگی در کنگره تصویب شد.

به گزارش اینترسپت آمریکا، نیروهای ویژه عملیاتی آمریکا در بازه زمانی 2017 تا 2020 در سرتاسر جهان 23 برنامه تحت عنوان «127e» در کشورهایی مانند مصر، لبنان، سوریه و یمن پیاده کردند.

به خاطر محرمانه بودن، چگونگی این برنامه ها مشخص نیست، این که؛ آیا از مشروعیت لازم برخوردار بودند و واسطه ها در اجرای آن چه تعداد تلفات از غیرنظامیان برجای گذاشتند. این همان هدف از محرمانه نگه داشتن است چرا که آمریکا دیگر به خاطر تلفات غیرنظامیان ناشی از آن تحت فشار قرار نمی گیرد.

همین طور، به خاطر عدم نظارت و بازرسی لازم برای این برنامه ها، همه برنامه ها تحت عنوان «127e» به نام «مبارزه با تروریسم» ایجاد و در واقع تبدیل به برنامه حمایت از همه واسطه های مدافع منافع آمریکا تبدیل شده است؛ در مورد آن شرط پنتاگون برای این برنامه ها مبنی بر «تضمین عدم نقض اهداف مورد حمایت (واسطه ها) به حقوق بشر» نیز باید گفت به خاطر همین عدم نظارت و بازرسی، این شرط تنها به شکل کتبی باقی مانده است.

  • 2022/07/11 08:58:54
  • GMT+08:00
  • /