سخنگوی وزارت خارجه چین: ما در اجلاس گروه بیست بر حفظ یکجانبه گرایی واقعی تاکید کردیم
2022/07/11 17:07:09

سخنگوی وزارت خارجه چین، از تأکید وانگ یی، وزیر خارجه چین بر حفظ جریان واقعی چندجانبه گرایی در نشست وزیران خارجه گروه بیست در جزیره بالی اندونزی خبر داد.

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه 20 تیرماه در نشست خبری این وزارتخانه در پکن و در پاسخ به درخواست یکی از خبرنگاران حاضر برای ارائه جزییات بیشتر درباره حضور وزیر خارجه چین در نشست وزیران خارجه گروه بیست در جزیره بالی اندونزی گفت که وانگ یی 8 ژوئیه (17 تیرماه) در جزیره بالی اندونزی در نشست وزیران خارجه گروه بیست که به دو بخش بحث در مورد تقویت چندجانبه گرایی و بحث امنیت غذا و انرژی تقسیم شده بود، شرکت کرد.

این سخنگو خبر داد، وزیر خارجه چین در این نشست صلح و توسعه جهان را در مواجهه با چالشهایی جدی خوانده و گفته است که جهان باید به هدف اولیه خود برای آغاز همکاری ها بازگردد و همچنان بر چندجانبه گرایی پایبند باشد.

وانگ ون بین افزود: وزیر خارجه چین در این نشست همچنین اعضای جامعه جهانی را شرکای همدیگر خواند و گفت آنها باید به هم احترام بگذارند و درباره امور مختلف به رایزنی برابر بنشینند؛ وزیر وانگ یی همچنین تاکید کرد اعضای جامعه جهانی باید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند و به همکاری های برد برد بپردازند و درهای خود را به روی همدیگر باز کنند و ارتباطات را با همدیگر برقرار و حفظ کنند.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، وانگ یی در نشست فوق همچین اظهار کرد: جهان تنها یک نظام مدیریتی دارد و آن نظام با محوریت سازمان ملل و برپایه حقوق بین المللی است؛ اگر کشوری امنیت خود را به بهای کسر امنیت دیگر کشورها تضمین کند و به تقویت بلوک نظامی بپردازد، این کار منجر به افزایش تفرقه در جامعه جهانی و نهایتا باعث کاهش امنیت خود آن کشورها می شود؛ جانبداری و حمایتگرایی، مخالف جریان اصلی جهان است و جز شکست، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

  • 2022/07/11 17:07:09
  • GMT+08:00
  • /