دروغ‌ها و واقعیت‌ها درباره شین جیانگ
2022/07/10 14:59:59

 

 در این مستند ویدیویی بخشی از تلاش آمریکا و رسانه های وابسته به این کشور برای شایعه سازی درخصوص مسلمانان کشور چین و اویغورهای منطقه شینجیانگ به تصویر کشیده شده است و نیز با ارائه آمار مستند، گزارشی واقعی از اقدامات دولت چین برای رونق اقتصادی و توجه به فرهنگ و آیین مردم مسلمان این منطقه ارائه شده است.

 حقیقت این است که جنگ اطلاعاتی آمریکا و غرب علیه شین جیانگ بر پایه به اصطلاح استانداردهای حقوق بشری و سیستم ارزش‌گذاری غرب به راه افتاده است، در حالی که آمریکا حتی ماهیت تروریستی حملات خشونت‌طلبانه در این منطقه را نیز انکار کرده و می‌کند و تعمدا مشغول تحریف و بی‌اعتبار سازی نظام حاکمیتی شین جیانگ است.

 آنچه امروزه شین جیانگ شاهد آن است، در تناقضی عمیق با تصویرسازی غرب قرار دارد، به این ترتیب که در حال حاضر صلح و ثبات عمیق در این منطقه حاکم است، صنعت گردشگری احیا شده و با سرعت رو به رشد است، نظم اجتماعی برقرار گشته، فعالیت‌های تروریستی و تفکرات افراط‌گرایانه مهار شده است.

  • 2022/07/10 14:59:59
  • GMT+08:00
  • /