فرا رسیدن شیائو شو، آغاز تابستان گرم
2022/07/06 17:07:33

"شو" در زبان چینی به معنی گرم و" شیائو شو" به معنای هوای گرم است، اما هنوز به گرم ترین زمان نرسیده است. دوره خورشیدی شیائو شو در سال جاری، 7 ژوییه است. یک ضرب المثل چینی می گوید: "پس از پایان شیائو شو، هوا هر روز سه درجه گرم تر می شود" و دما همچنان افزایش می یابد. پس از "شیائو شو" تا دوره خورشیدی بعدی "دا شو" گرم ترین زمان سال است. یک ضرب المثل عامیانه وجود دارد که می گوید: "گرمای شیا شو و دا شو، مانند گرمای ناشی از بخار است". در این زمان باران بسیار می بارد و هوا گرم و مرطوب است. به نظر می رسد که همه نقاط چین فضای گرم و بخار گرفته "سونا" را دارد.

پس از شیائو شو، محصولات مختلف کشاورزی وارد مرحله رشد سریع می‌شود و خربزه‌ و میوه‌های تابستانی برداشت خوبی دارد. کشاورزان به تقویت مدیریت مزرعه و کود دهی به موقع برای اطمینان از تامین مواد مغذی محصولات ادامه می دهند.

پس از شیائو شو، در جنوب چین، دانه های برج پر می شود و برنج در کاشت اول نیز تقریبا رسیده است. شالیزارها زیر نور آفتاب داغ خشک شوند، بنابراین کشاورزان برای جلوگیری از خشکسالی آب را از قبل ذخیره می کنند. د شمال چین، بادهای موسمی جنوب شرقی باران فراوانی را به همراه می آورد و کشاورزان باید برای جلوگیری از سیل آماده باشند.

  • 2022/07/06 17:07:33
  • GMT+08:00
  • /