یک زندگی شاد و آرام، بزرگترین حق مردم شین جیانگ
2022/07/05 11:25:36

 زندگی شاد برای مردم شین جیانگ بزرگترین حق انسانی است و شکوفایی و توسعه شین جیانگ قدرتمندترین پاسخ به اغتشاشات و تمام زمزمه هاست.

از سیاهنمایی درباره مراکز آموزشی و تربیتی گرفته تا سرکوب صنایع پنبه و برق خورشیدی، از انتشار "قانون مربوط به شین جیانگ " تا مضحکه "دادگاه ویژه اویغورها"، از  دروغ پراکنی در زمینه های سیاسی و مذهبی تا تبلیغات "نسل کشی" و "کار اجباری"  ... در سال های اخیر، کشورهای غربی به سرکردگی ایالات متحده اتهامات گوناگون خود علیه  شین جیانگ چین را متوقف نکرده اند .

اما در پس تمام حملات و سیاهنمایی های آمریکا و غرب  که بر پایه گفتمان سلطه استوار است، حقیقت موضوع حقوق بشر در شین جیانگ  چیست؟

اول از همه، چین همیشه بر حاکمیت و حقوق بشر تأکید کرده است،  نه تنها بر آن که «شین جیانگ از زمان های قدیم بخشی از چین بوده است»، تاکید می کند،  بلکه تأکید می کند که حفظ رونق و ثبات شین جیانگ، وحدت قومی و هماهنگی مذهبی یکی از بزرگترین حقوق بشر محسوب میشود.

هدف چین از پیشبرد تلاش‌های مبارزه با تروریسم و مبارزه با افراطگرایی، به حداکثر رساندن حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق بیش از 25 میلیون نفری که در شین جیانگ  زندگی می‌کنند برای رهایی از تروریسم است. ایالات متحده و غرب استراتژی شین جیانگ چین را به عنوان "نقض حقوق بشر" یا حتی "نسل کشی" نشان می دهند که یک استاندارد دوگانه جدی است.

در ظاهر، ایالات متحده و غرب، حاکمیت شین جیانگ را در زمینه حقوق بشر زیر سوال برده اند، اما در واقع مفهوم حقوق بشر را به عنوان ابزاری برای مداخله در امور سایر کشورها و یک «سلاح» ژئوپلیتیکی به کار گرفته اند.

دوم، درک چین از مفهوم حقوق بشر همگام با زمانه توسعه یافته است. حقوق بشر یک مفهوم باز است. در بررسی توسعه حقوق بشر، چین ارتقای حقوق بشر را از طریق پیشرفت انتخاب کرد و مسیر توسعه حقوق بشر را در راستای شرایط ملی خود آغاز کرد.

در 70 سال گذشته، مردم از همه اقوام شین جیانگ در یک تحول تاریخی از فقر مطلق به رفاه نسبی دست یافته اند. رابرت لارنس کوهن، رئیس بنیاد کوهن در ایالات متحده، معتقد است که چین درک عمیق تر و گسترده‌تری از مفهوم حقوق بشر دارد،  یک نمونه خوب آن ، این است که چین فقر مطلق را رفع کرده و با موفقیت به صدها میلیون نفر در رهایی از فقر و تهیدستی  یاری رسانده است.  

کتاب سفید "تضمین حقوق برابر همه گروه های قومی در شین جیانگ " اشاره می کند که چین همیشه اصل جهانی حقوق بشر را با شرایط واقعی چین ترکیب کرده است، به طور مداوم استراتژی حکومت شین جیانگ  را غنی کرده و توسعه داده و به طور موثر مشارکت  برابر و توسعه  برابر برای همه اقوام ممنطقه  را تضمین کرده است، به این سبب  امر حقوق بشر  در شین جیانگ به تحولات و پیشرفت های جدید نائل آمده است.

برخی از محققان در جنوب آسیا بر این باورند که اقدامات مثبت شین جیانگ  برای تقویت حمایت از حقوق کار، تقویت آموزش و پرورش حرفه ای، و رفاه مشترک چند قومیتی، این اتهامات بی اساس علیه شین جیانگ  را در هم شکسته است.

ثالثاً، از منظر رویه توسعه، چین همواره نگرش «حرف کمتر و اقدام بیشتر» را نسبت به مسائل حقوق بشر در  شین جیانگ اتخاذ کرده است. زندگی شاد برای مردم بزرگترین حق بشر است.

در مارس 2021، موسسه تحقیقات حقوق بشر دانشگاه علوم سیاسی و حقوق جنوب غربی چین نقش توسعه صنعتی شین جیانگ را در حل مشکل اشتغال فقرا بررسی کرد. با توجه به ارتقای سطح تحصیلات به ویژه توانمندسازی از طریق حرفه آموزی، افراد بیشتری شرایط بیرون رفتن از خانه را دارند. اشتغال و انتقال نیروی کار تأثیرات مثبت زیادی بر اقلیت های قومی در مناطق کشاورزی و دامداری در جنوب شین جیانگ داشته است و حقوق آنها برای امرار معاش و توسعه به طور کامل تضمین شده است.

زندگی شاد برای مردم شین جیانگ بزرگترین حق انسانی است و شکوفایی و توسعه شین جیانگ قدرتمندترین پاسخ به اغتشاشات و تمام زمزمه هاست. در سال 2021، تولید ناخالص داخلی شین جیانگ به   1.6 تریلیون یوان  رسیده و    7 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته و درآمد سرانه قابل تصرف ساکنان شهری و روستایی به ترتیب 8 درصد و 10.8 درصد افزایش  یافته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شین جیانگ در سه ماهه اول سال 2022  نیز  با 7 درصد پیشتاز کشور بوده است.

این اعداد و ارقام نشان دهنده این است که زندگی مردم عادی در شین جیانگ تا حد زیادی از سرمایه گذاری عظیم دولت مرکزی منتفع شده است. تنها از سال 2011 تا 2020، پرداخت های مالی دولت مرکزی به شین جیانگ از 1 تریلیون یوان فراتر رفته است.

شین جیانگ ، جایی که وضعیت اجتماعی کلی پایدار است و مردم از همه اقوام در صلح و آرامش زندگی و کار می کنند، در بهترین دوره توسعه تاریخ قرار دارد. رویه موفقیت آمیز تحقق حقوق اولیه انسانی مردم از همه اقوام نشان دهنده مزایای سیستم حکومتی چین و بهبود قابلیت های حکمرانی آن است.

  • 2022/07/05 11:25:36
  • GMT+08:00
  • /