رسانه‌های گروهی ایالات متحده: آمریکا به شدت در حال تبدیل شدن به یک جامعه چندپاره و از هم گسسته است
2022/07/05 15:22:39

در حال حاضر تضادهای اجتماعی مختلف در ایالات متحده برجسته است، وب سایت CNN در روز دوشنبه 4 ژوییه به وقت محلی با انتشار تفسیری اظهار کرد که ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک جامعه چندپاره و از هم گسسته است.

در این مقاله آمده‌است، تقریبا هر روز لیبرال‌ها و محافظه‌کاران آمریکا درباره مسایل جدید اجتماعی نزاع می کنند و با یکدیکر خصومت دارند. بر این اساس، بسیاری از سیاستمداران این تضادها را برجسته کرده و برای منافع سیاسی مورد استفاده قرار دادند و مخالفت ها را تشدید کردند. در سال 2021، زمانی که بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده روی کار آمد، گفت که ایالات متحده را "یکپارچه" خواهد کرد و این امید اکنون به طور فزاینده ای توهمی به نظر می رسد.

  • 2022/07/05 15:22:39
  • GMT+08:00
  • /