تصاویر ماهواره ای از دریاچه های بیابانی بی نظیر چین
2022/07/05 12:14:21

تصاویر ارسال شده توسط ماهواره جی لین 1 چندین دریاچه بیابانی در کویرهای چین را نشان می دهد.

  • 2022/07/05 12:14:21
  • GMT+08:00
  • /