برداشت محصول انگور تاکستان های قندهار
2022/07/05 12:11:28

حدود 250 هزار تن انگور در 20 هزار و 500 هکتار تاکستان ولایت قندهار افغانستان برداشت شده و آماده عرضه به بازار است.

  • 2022/07/05 12:11:28
  • GMT+08:00
  • /