رأی دیوان عالی ایالت متحده و نمایان شدن شکاف عمیق میان آمریکای سرخ و آبی
2022/07/05 16:00:42

هفته جاری دیوان عالی ایالات متحده طوفانی ‎ترین دوره خود در طول چند دهه گذشته را با یک شکاف عظیم میان دیدگاه‎های ایدئولوژیک به پایان رساند و دو دیدگاه کاملاً متفاوت به آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده را نمایان ساخت.

9 قاضی این دیوان در مورد پرونده هایی که مورد بیشترین توجه کشور بودند، با صدور حکم در مورد بهداشت بارداری، دیدن، حق داشتن اسلحه و مسائل محیط زیستی، نظرات و احکامی را بیان کردند که با دیدگاه‎های کاملاً متضاد همراه بوده و بازتابی از یک لحظه خطرناک برای ملت آمریکا را نشان می‎دهد.

با انتشار اخبار تصمیمات این دیوان در رسانه‎ها، واکنش‎ها همه قابل پیش‌بینی بود. ایالات های سرخ (با اکثریت جمهوری خواه و محافظه کار) با رضایت کامل، به ویژه در بحث سقط جنین به سرعت دست به کار وضع ممنوعیت های بیشتر در این زمینه شدند. در سوی دیگر اما ایالت های آبی (دموکرات ها و لیبرال ها) هنوز هم به راحتی نمی توانند این اخبار را هضم کنند و در حال بررسی تأثیرات آن بر سبک زندگی آمریکایی هستند.

از نظر لیبرال ها، نقش دونالد ترامپ در تغییر تعادل اکثریت قضات دیوان عالی باعث تغییر قوانین و بر هم خوردن ثبات این نهاد عالی قانون گذاری در ایالات متحده شد.

اما جمهوری خواهان بر این باورند که اکثریت محافظه کار قضات دیوان عالی روند عمل به قانون اساسی در کشور را به مسیر صحیح بازگردانده اند.

جامعه آمریکا هم اکنون از نظر سیاسی کاملاً دچار جدایی شده و هیچ یک از گروه های سیاسی نیز از تصمیم دیوان عالی راضی نبوده است.

بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط مؤسسه گالوپ از هر 4 آمریکایی تنها یک نفر اعتماد «کامل» و یا «بسیار زیاد» به عالی ترین دیوان این کشور دارد که با کاهش 11 درصدی نسبت به سال گذشته، یک رکورد جدید را از خود بر جای گذاشته است.   

  • 2022/07/05 16:00:42
  • GMT+08:00
  • /