توضیحات وانگ یی در مورد سه انتظار چین برای حل مساله میانمار
2022/07/04 10:44:39

 

یکشنبه 3 ژوییه (12 تیر)، وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین در باگان میانمار با پراک سوخون، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کامبوج پیرامون اوضاع میانمار تبادل نظر کردند.

پراک سوخون وضعیت سفر خود به میانمار به عنوان فرستاده ویژه اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی را معرفی کرد. وانگ یی از میانجی‌گری فعال کامبوج درباره مساله میانمار پس از آغاز رسیات دوره‌ای کامبوج در آ‌سه‌آن قدردانی کرد و به ویژه سه انتظار چین در این مورد را توضیح داد.

وزیر خارجه چین تشریح کرد: اول؛ انتظار داریم چین و آ‌سه‌آن به طور مشترک در چهارچوب قانون اساسی و قوانین دیگر، آشتی سیاسی در میانمار را به پیش سوق دهند و تمام احزاب میانمار را تشویق ‌کنند تا با تمرکز بر اوضاع کلی ملی و منافع مردم، به طور منطقی و عملی، با تواضع و درک متقابل و همچنین توجه به خواسته‌های منطقی همه طرف‌ها، برای هر چه احیای ثبات و تحقق صلح تلاش کنند.

دوم؛ انتظار داریم چین و آ‌سه‌آن به طور مشترک ازسرگیری روند اصلاحات دموکراتیک میانمار را ترویج کنند تا آرمان بازگشت نظام سیاسی به دست مردم محقق شود و در پی پیشرفت سیاسی سازگار با وضعیت ملی میانمار و دارای ویژگی‌های میانماری باشد.

سوم؛ انتظار داریم آ‌سه‌آن ضمن پایبندی بر «سبک آسه‌آن»، بر اصول و سنت‌های اساسی مبنی بر هماهنگی و عدم مداخله در امور داخلی، از طریق حفظ تمرکز و خویشتنداری، حذف مداخلات و اجرای هماهنگی صبورانه، به طور سازنده «توفقات پنج‌گانه» آسه‌آن را عمل و وحدت کلی و جایگاه هدایت کننده آسه‌آن را حفظ کنند.

 

  • 2022/07/04 10:44:39
  • GMT+08:00
  • /