گروه هفت و ناتو به ابزاری برای تقویت هژمونی آمریکا تبدیل شده اند
2022/07/03 11:13:52

 

 نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اخیرا در اسپانیا برگزار شد. در این نشست ضمن تآکید بر "تهدید روسیه" برای غرب، نخستین بار در سند رسمی، خود چین را به عنوان "چالش سیستماتیک" اعلام کرد. این اقدام ناتو ادامه رویکرد گروه هفت است که به سیاه نمایی چین پرداخته است. جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به آن اظهار داشت: گروه هفت شیفته تفرقه افکنی و ایجاد رویاروییست و ناتو چالش سیستماتیک واقعی تهدید به امنیت و ثبات جهانی به شمار می رود.

اکنون گروه هفت و ناتو به ابزاری برای حفظ و تقویت هژمونی آمریکا و ایجاد ناآرامی در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده اند. با دعوت از استرالیا، سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن در این دور نشست سران ناتو، این نشست به نمایشی برای نشان دادن همبستگی "گروه هفت و دوستانش" تبدیل شده است.

در حقیقت، این نمایش سیاسی گروه هفت و ناتو در راستای خدمت به اهداف راهبردی آمریکا صورت گرفته است. پس از مطرح کردن به اصطلاح "راهبرد تعادل جدید در منطقه آسیا و اقیانوسیه" توسط باراک اوباما رییس جمهور پیشین آمریکا، آمریکا کانون توجه ژئواستراتژیک خود را به این منطقه معطوف کرده است. دولت پیشین ترامپ نیز در سال 2017 با انتشار «گزارش راهبردی امنیت ملی آمریکا» چین را به عنوان رقیب راهبردی خود تعیین کرد. دولت بایدن پس از روی کار آمدن با آن که بارها ادعا کرد "به دنبال رویارویی با چین نیست"، اما در حقیقت به طور مستمر تدابیر سرکوب کننده علیه چین در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در پیش گرفته است.

این در حالیست که آمریکا با پیشبرد "راهبرد هند و اقیانوس آرام" توسعه "آزادی و درهای باز" در منطقه را ادعا کرده، اما در واقع با اجماع همپیمانان خود و ایجاد سازوکارهای گوناگون، بلوکی ایجاد کرده و با اعمال فشار بر دیگر کشورها آن ها را به پیوستن به این بلوک وادار کرده است.

این عملکردهای آمریکا و غرب که سبب تفرقه و رویارویی شده، برای جهان صلح و ثبات همراه نداشته و نیز به حل  مسایل و مشکلات پیش روی آن ها کمکی نمی کند. تحلیلگران بر این باورند که در حال حاضر، آمریکا و غرب با چالش های جدی از جمله تورم بالا، اعتراضات مردم به رکود اقتصادی و افزایش قیمت کالا رو به رو شده است. پایگاه اینترنتی پولیتیکو در این باره با انتشار مقاله ای گزارش کرد: نشست سران گروه هفت در همه زمینه ها شکست خورده است. با آن که سران گروه هفت ادعا کردند که آن ها درباره مقابله با چالش هایی چون برخورد با درگیری روسیه و اوکراین و تغییرات اقلیمی هدف مشترک دارند، اما در حقیقت، طرح آن ها برای حل این مسایل متضاد بوده و حتی به خود آن ها آسیب رسانده است.

شایان ذکر است که جمعیت کشورهای گروه هفت تنها یک دهم جمعیت کل جهان است و این گروه نمی تواند کل جهان را نمایندگی کرده و صلاحیتی ندارد که ارزش و استاندارد خود را بین المللی اعلام کند. ناتو نیز به سازمانی تبدیل شده است که با دشمن تراشی مداوم برای ادامه حیات خود تلاش می کند. در حقیقت گروه هفت و ناتو آغازگر بسیاری از ناآرامی های جهان بوده و صلح و ثبات جهانی را تخریب کرده اند. آمریکا و غرب باید از اندیشه های جنگ سرد، بازی مجموع صفر و زورگویی پرستی منصرف شده، اشتباهات خود را اصلاح کنند و دست از ایجاد تخریب صلح و ثبات جهانی و ایجاد ناآرامی در جهان بر دارند.

  • 2022/07/03 11:13:52
  • GMT+08:00
  • /