آشنایی با دستاوردهای 25 سال گذشته هنگ کنگ به روایت آمار
2022/07/01 10:22:48

  

از زمان بازگشت هنگ کنگ به میهن، سطح کلی اقتصادی این منطقه اداری ویژه به طور چشمگیری رشد کرده و حجم مبادلات تجاری سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ سال به سال افزایش یافته و کل جمعیت و میانگین امید به زندگی در هنگ کنگ نیز به شدت افزایش یافته است. این داده‌ها روند باشکوه توسعه هنگ کنگ در 25 سال گذشته را نشان می‌دهد. با هم نگاهی بیندازیم!

داده‌های سرشماری 2021 نشان می‌دهد جمعیت کل هنگ کنگ به 7 میلیون و 400 هزار نفر رسیده که در مقایسه با 25 سال پیش حدود یک میلیون نفر جمعیت افزایش یافته و در این میان حدود 8 درصد غیر چینی‌تبار هستند که به طور کامل ویژگی تنوع جمعیتی هنگ کنگ را نشان می‌دهد.

پس از بازگشت هنگ کنگ به میهن، سطح کلی اقتصادی این منطقه بیش از دو برابر شده و تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ از 175 میلیارد دلار به 368 میلیارد دلار افزایش یافته است. از سال 1985 تا به حال، سرزمین اصلی چین بزرگ‌ترین شریک تجاری هنگ کنگ بوده و نسبت حجم تجارت آن در کل تجارت جهانی هنگ کنگ از 9.3 درصد در سال 1978 به 51.8 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.

علاوه بر رشد اقتصادی، میانگین امید به زندگی در هنگ کنگ همچنین سال به سال افزایش یافته است. در سال 2021، میانگین امید به زندگی مردان 83 سال بوده و این رقم برای زنان 88 سال است که در مقایسه با 25 سال پیش، هر کدام 6 سال بیشتر شده است.

  • 2022/07/01 10:22:48
  • GMT+08:00
  • /