فضانورد زن چینی : این ماموریت به من احساس سفر در زمان داد
2022/07/01 10:24:31


 

چند روز پیش، زای جی گانگ، وانگ یاپینگ و یه گوانگ فو، خدمه فضانورد شن جوئو  13 چین، بیش از 70 روز پس از بازگشت با خبرنگاران در شهرک هوافضای پکن دیدار کردند. این اولین بار است که خدمه فضانورد شن جوئو 13 پس از بازگشت به طور رسمی با رسانه ها و مردم ملاقات می کنند.

تا موقعی که شن جوئو 13 در مدار بود، وانگ یاپینگ اولین سفر یک فضانورد زن چینی را به پایان رساند.

 در این نشست، وانگ یاپینگ گفت: "در لحظه ای که از کابین خارج شدم، احساس کردم در را به دنیای دیگری باز کرده ام. از کابین خارج شده ام تا در جهانی پهناور باشم و در فضایی دورتر از آسمان لذت ببرم. زیبایی کائنات مرا شوکه کرد. عمق کیهان، فضای غیر منتظره و سیاره آبی که ما در آن معلق هستیم، آرامش، زیبایی، این ها همه تجربه و احساسی است که هرگز تجربه نکرده بودم."

وانگ یاپینگ گفت که در مقایسه با ماموریت شن جوئو 10، این ماموریت به او حس سفر در زمان را داده است. این نوع عبور نه تنها از فضای جدید خارج از کابینه، بلکه از ارتقای همه جانبه سکوی پرواز و همچنین نوآوری جامع فناوری های مختلف ناشی می شود.

  • 2022/07/01 10:24:31
  • GMT+08:00
  • /