یک جاده صحرایی دیگر در شین جیانگ به بهره برداری رسید
2022/07/01 10:18:28


 جاده  صحرایی «یولی - چارچان» در روز 30 ژوئن در شین جیانگ به بهره برداری رسید. این یک بزرگراه دیگر در شین جیانگ است که از صحرای تاکلیماکان می گذرد. جاده صحرایی «یولی - چارچان» در ایالت خودمختار بایینگولنگ مغولستان شین جیانگ واقع است. ساخت و ساز این جاده در اکتبر 2017 آغاز شد. این جاده از شهرستان یولی در شمال شروع می شود، به شهرستان چارچان در جنوب ختم می شود و از صحرای تاکلیماکان می گذرد. طول کل آن حدود 334 کیلومتر است که بخش جاده صحرایی 307 کیلومتر آن را تشکیل می دهد.

  • 2022/07/01 10:18:28
  • GMT+08:00
  • /