شی جین پینگ از شرکت مهندسی لیزر هواگوانگ ووهان بازدید کرد
2022/06/29 15:45:04

 شی جین پینگ، رییس جمهور چین، 28 ژوئن از شرکت مهندسی لیزر هوا گونگ شهر وو هان  بازدید کرد.

 در ساختمان مجتمع تحقیق و توسعه سازمانی، شی جین پینگ به معرفی توسعه صنعت اطلاعات الکترونیک نوری در استان هوبی و تحقیقات کلیدی فناوری گوش داد و نمایشگاه دستاوردهای نوآوری در صنعت تراشه را به دقت بازدید کرد.

 شی جین پینگ خاطرنشان کرد که صنعت اطلاعات الکترونیک نوری یک صنعت استراتژیک با فناوری پیشرفته با کاربرد گسترده است و همچنین یک صنعت با فناوری پیشرفته است که چین شرایط لازم را برای پیشروی در دستیابی به پیشرفت در آن را دارد. تقویت تحقیق و توسعه فناوری، تسلط بیشتر بر فناوری های اصلی با حقوق مالکیت معنوی مستقل، ادامه گسترش زنجیره نوآوری، بهبود زنجیره صنعتی برای کمک بیشتر به ارتقای توسعه صنعت اطلاعات  الکترونیک نوری چین ضروری است.

شی جین پینگ در مقابل ساختمان کارگاه با کارکنان این شرکت صمیمانه گفتگو کرد. شی جین پینگ خاطرنشان کرد که نوآوری عاملی تعیین کننده در سازندگی یک کشور مدرن سوسیالیستی  و تحقق هدف دوم صدمین سالگرد است. کمیته مرکزی حزب برای نوآوری علمی و فناوری اهمیت زیادی قائل است و استراتژی نوسازی کشور از طریق علم و آموزش و استراتژی توسعه مبتنی بر نوآوری را اجرا می کند. اگر هر شهر، هر منطقه توسعه با فناوری پیشرفته، هر شرکت علمی و فنی، هر پژوهشگر علمی بتواند با قدرت نوآوری علمی و فناوری را جهت توسعه تعیین شده توسط کشور به پیش سوق دهد، آنگاه ما مسلما می توانیم به هدف تعیین شده دست یابیم.

  • 2022/06/29 15:45:04
  • GMT+08:00
  • /