دیدار شی جین پینگ از شهر ووهان
2022/06/29 15:27:45

 

شی جین پینگ، رهبر چین، روز سه شنبه 28 ژوئن در بازدید خود از شهر وو هان، مرکز استان هو بی تأکید کرد که خودکفایی علمی و فناوری و خودسازی، پایه و اساس رفاه و امنیت یک کشور است. ما باید مفهوم توسعه جدید را به طور کامل، دقیق و همه جانبه پیاده سازی کنیم، راهبرد توسعه مبتنی بر نوآوری را به طور کامل اجرا کنیم، رگ حیات علم و فناوری را محکم در دستان خودمان بگیریم و پیشرفت بیشتری در مسیر خودکفایی و خودسازی علمی و فناوری داشته باشیم.

وی افزود: باید پیوسته استقلال و امنیت توسعه چین را ارتقا دهیم و به زایش فناوری‌های جدید و صنایع جدید کمک کنیم، زمینه‌های جدید و مسیرهای جدید را برای توسعه اقتصادی بگشاییم تا مزیت‌های جدید در رقابت بین‌المللی شکل گیرد.

مساحت شهر وو هان 8569.15 کیلومتر مربع و جمعیت ساکن آن 13.655 میلیون نفر است. در حال حاضر شهر وو هان برای تسریع بهبود همه جانبه اقتصادی خود پس از همه گیری، افزایش ساخت و ساز پروژه ها و ترویج سرمایه گذاری، افزایش مصرف و صادرات تجارت خارجی تلاش می کند.

  • 2022/06/29 15:27:45
  • GMT+08:00
  • /