روسیه ۲۵ آمریکایی از جمله دختر و همسر بایدن را تحریم کرد
2022/06/29 08:02:28

کاخ کرملین با افزودن نام ۲۵ آمریکایی دیگر از جمله دختر و همسر جو بایدن رییس جمهوری آمریکا، فهرست تحریم‌ها علیه واشنگتن را گسترش داده است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به تحریم‌های روزافزون آمریکا علیه شخصیت‌های سیاسی و عمومی روسیه، ۲۵ شهروند آمریکایی از جمله اعضای خانواده رییس جمهوری آمریکا و افرادی که به دنبال اعمال محدودیت علیه روسیه هستند، تحریم شدند.با اعمال تحریم‌های روسیه علیه آمریکا، جیل بایدن همسر و اشلی بایدن دختر رییس جمهوری آمریکا به لیست تحریم‌های روسیه اضافه شدند.وزارت خارجه روسیه همچنین در اردیبهشت ماه ۲۹ آمریکایی را از ورود به روسیه ممنوع و هرگونه دارایی آنها را مسدود کرد.

 

  • 2022/06/29 08:02:28
  • GMT+08:00
  • /