بازدید شی جین پینگ از مجتمع مسکونی جی یوان شهر وو هان
2022/06/29 15:40:21

 

روز سه شنبه 28 ژوئن شی جین پینگ، رییس جمهور چین از مجتمع مسکونی جی یوان شهر وو هان بازدید کرد.

مجتمع مسکونی جی یوان در گذشته یک منطقه زاغه نشینی بوده اما اکنون به یک مجتمع مسکونی مدرن تبدیل شده است. در این مجتمع مسکونی اکنون 3124 خانواده زندگی می‎کنند و جمعیت ساکنان آن بیش از 8000 هزار نفر است.

پس از مهار مؤثر همه گیری کرونا، مردم این مجتمع نیز به روند کار و زندگی عادی خود باز گشته اند.

رییس جمهور چین در هنگام بازدید از جی یوان با تقدیر از الگوی جدید خدمات و تامین زندگی سالمندان در این مجتمع مسکونی گفت: مجتمع مسکونی واحد پایه مدیریت شهری است. سازمان های پایه حزب حاکم باید در مجتمع مسکونی برای مدیریت مطلوب و خدمت به مردم نقش برجسته ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که همه گیری کرونا هنوز پایان نیافته است. کشور در مهار این بیماری همه گیر همچنان با فشارهای بزرگ مواجه است. با این حال، باید ضمن مهار مؤثر این بیماری، تا حد ممکن به توسعه باثبات و سالم اقتصادی یاری کرد تا در سال جاری میلادی، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به سطح مطلوبی برسد.

  • 2022/06/29 15:40:21
  • GMT+08:00
  • /