چین به نمایندگی از بیش از 90 کشور خواستار اهمیت به تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد
2022/06/28 10:16:30

چن شو، نماینده دایم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سوئیس روز دوشنبه 27 ژوئن در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از بیش از 90 کشور سخنرانی مشترکی انجام داد و از سازمان‌های بین‌المللی خواست که به تامین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت داده و از طریق همبستگی و همکاری به طور مشترک با همه گیری کرونا مقابله کنند.

در سخنرانی مشترک اشاره شد که پاندمی چالش‌های اجتماعی و اقتصادی موجود در کشورها را تشدید کرده، نابرابری‌ها را در داخل و بین کشورها عمیق‌تر ساخته و به شکل نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده تاثیر منفی گذاشته است. مشکل توزیع ناعادلانه واکسن کرونا جدی‌تر شده است. احیای اقتصاد جهانی هنوز نا متعادل است و کشورهای در حال توسعه با چالش هایی در احیای اقتصاد خود، ریشه کنی فقر و بهبود معیشت مردم رو به رو هستند و به این ترتیب پیشرفت هایی که کشورها در اجرای اهداف توسعه پایدار داشته اند ممکن است محو شود.

در سخنرانی مشترک آمده است که نهادهای حقوق بشر سازمان ملل باید اقدامات لازم برای ترویج احیای پایدار، عادلانه و انعطاف پذیر پس از همه گیری در پیش گیرند. جامعه بین المللی باید رابطه بین نابرابری و برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر طرف کند و به نیازهای کشورهای در حال توسعه و وضعیت گروه های آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده بیشتر توجه کند. تنها در صورتی که همه طرف‌ها بر چندجانبه‌گرایی پافشاری داشته باشند و نیز از طریق همبستگی، همکاری و اقدام جمعی می‌توانند به طور موثر با همه گیری کرونا مقابله کنند.

  • 2022/06/28 10:16:30
  • GMT+08:00
  • /