پارک علوم و فناوری هنگ کنگ؛ جایی برای توسعه نوآوری‌های عملی خلیج بزرگ گوانگ دونگ- هنگ کنگ - ماکائو را پیشبرد می کند.
2022/06/27 14:18:30

وقتی حرف از  هنگ کنگ می‎شود همه به یاد کلماتی چون مروارید شرقی، مرکز مالی بین‌المللی و محور تجاری جهان و حمل و نقل دریایی می‎افتند اما اکنون این منطقه اداری ویژه چین در حال نشان دادن یک کارت ویزیت جدید دیگر به جهان یعنی مرکز بین‌المللی نوآوری فناوری و علمی است.

  در "طرح توسعه خلیج بزرگ گوانگ دونگ-هنگ کنگ- ماکائو" که در سال 2019 به تصویب رسید، تاکید شده است که هنگ کنگ باید " نوآوری ها و فعالیت های علمی مبتنی بر فناوری را توسعه و صنایع نوظهور را پرورش دهد"؛ دولت و محافل مختلف هنگ کنگ نیز به طور فعال به هماهنگی برای تحقق این امر پرداخته اند. پارک علوم و فناوری هنگ کنگ یک پایگاه مهم نوآوری و فناوری عملی در هنگ کنگ است که بر فناوری بینایی هوش مصنوعی تمرکز دارد، شرکت سنس تایم اولین و یکی از معدود شرکت های فناوری هنگ کنگ است که توسط پارک علوم و فناوری هنگ کنگ توسعه داده شده است. پس از راه‌اندازی مقر جهانی پارک علوم و فناوری هنگ کنگ در سال 2014، این شرکت به سرعت توسعه یافته است و اکنون به پردامنه ترین شرکت نرم افزار هوش مصنوعی آسیا تبدیل کرده است.

  • 2022/06/27 14:18:30
  • GMT+08:00
  • /