میانگین ظرفیت روزانه کانتینری بندر شانگهای به 95.5 درصد مدت مشابه سال گذشته رسید
2022/06/26 14:32:46

 

چراغ اسکله‌های بندر یانگ شان در بندر شانگهای روشن است و بسیاری از کشتی‌های کانتینری بزرگ در حال انجام عملیات بارگیری هستند.

 با توجه به آنکه شانگهای روند عادی تولید و زندگی را از سرگرفته عملکرد مرکز حمل و نقل بین‌المللی از ماه ژوئن نشان می‌دهد، میزان روزانه بارگیری و باراندازی  کانتینری بندر شانگهای به  125 هزار کانتینر (TEU) رسیده و به 95.5 درصدِ سال گذشته رسیده است. علاوه بر این فرودگاه پودونگ نیز به شکل اساسی به روند عادی بازگشته‌اند.

کشتی‌های کانتینری کشتیرانی بین‌المللی بندر یانگ شان شانگهای

 پس از آغاز دور کنونی همه گیری، بیش از 20 هزار کارمند بندر شانگهای مدیریت حلقه بسته عملیات بندر را اجرا کرده‌اند و تمام تلاش خود را برای تضمین عملکرد عادی بندر شانگهای در 24 ساعت شبانه روز انجام داده‌اند. از ژانویه تا می امسال، بندر شانگهای ظرفیت بارگیری و باراندازی کانتینری 18.753 میلیون  کانتینراستاندارد را به اتمام رساند که نزدیک به  میزان مدت مشابه سال گذشته بود.

کامیون‌های کانتینری در بندر دیپ واتر  یانگشان شانگهای تردد می‌کنند

 در سال 2021، ظرفیت بارگیری و باراندازی کانتینری بندر شانگهای از 47 میلیون TEU فرا رفته و برای 12 سال متوالی رتبه اول را در جهان از آن خود کرد. از ژوئن امسال، حجم اظهارنامه صادرات روزانه بندر یانگشان شانگهای به 11 هزار عدد افزایش یافته است. به منظور تضمین ترخیص آسان و منظم گمرکی، گمرک شانگهای به طور متوالی چهار دسته اقدامات از جمله بندر روان، تثبیت زنجیره صنعتی و هماهنگی منطقه‌ای را اجرا کرده و به شرکت‌های تجارت خارجی این شهر برای رفع مشکلات کمک می‌کند. 

کارگران در بندر دیپ واتر یانگشان شانگهای مشغول به کار هستند

 علاوه بر این، از منظر شبکه حمل و نقل ملی چین، بزرگراه‌های ملی و آبراه‌های بندری بدون اختلال هستند و هیچ ایستگاه عوارض بزرگراهی و مراکز خدماتی که به طور موقت بسته شده باشند، وجود ندارد. حجم تحویل محموله راه‌آهن ملی، نظارت بر ظرفیت بار بندر، برنامه‌های پروازهای باری تضمین‌شده هواپیمایی غیرنظامی و حجم تجارت پستی و اکسپرس نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 7، 7.5، 4.4 و 4.7 درصد افزایش یافته است.همچنین حجم حمل‌ونقل جاده‌ای ملی در مجموع با مدت مشابه سال گذشته برابر است.  • 2022/06/26 14:32:46
  • GMT+08:00
  • /