روز ملی زمین در چین
2022/06/24 15:31:16

 

25 ژوئن امسال برابر با سی و دومین سالگرد ملی زمین چین است.چین اولین کشور در جهان است که یک روز را به عنوان بزرگداشت ویژه برای حفاظت از زمین تعیین کرده است. زمین نقش بسیار مهم و ویژه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی بشر دارد.چین کم تر از یک دهم از زمین های قابل کشت جهان را برای تغذیه یک پنجم از جمعیت جهان استفاده می کند. این یعنی صدها سال طول می کشد تا طبیعت 1 سانتی متر زمین مناسب برای کشت پرورش دهد.

 بیایید به سلامت زمین توجه داشته باشیم و از منابع زمین کشت شده محافظت کنیم.

  • 2022/06/24 15:31:16
  • GMT+08:00
  • /