چین برای حفاظت از حقوق معنوی مناطق نمایشی ملی ایجاد می کند
2022/06/24 15:08:50

طبق اطلاعیه ای که اخیرا توسط اداره ملی مالکی معنوی چین منتشر شد، این کشور تا سال 2025 مجموعه ای از مناطق نمایشی برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی (IPR) ایجاد خواهد کرد.

طبق این اطلاعیه، چین حدود 20 شهر و منطقه در سراسر کشور انتخاب خواهد کرد و تا سال 2025 آنها را به مناطق ویژه حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بدل خواهد کرد.

ساخت مناطق نمایشی بر اهدافی از جمله تقویت استقرار کلی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، بهبود قوانین مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، و تقویت کل زنجیره حفاظت از حقوق مالکیت معنوی تمرکز خواهد کرد. در این اطلاعیه همچنین آمده است که این اصلاحات در سیستم و مکانیسم حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، باعث ارتقا یافتن همکاری بین‌المللی و مبادلات حقوق مالکیت معنوی در منطقه خواهد شد و امنیت ملی را در زمینه حقوق مالکیت معنوی حفظ می‌کند.

این سازمان همچنین اعلام کرد که ساخت مناطق نمایشی با هدف بهبود سطح قانونی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و کارایی بهتر خدمات عمومی و رضایت اجتماعی از حفاظت از حقوق مالکیت معنوی است. این امر همکاری و رقابت بین المللی در زمینه حقوق مالکیت معنوی را افزایش می دهد و سیستم حقوق مالکیت معنوی را برای ایفای نقشی بزرگتر در ارتقای نوآوری علمی و فناوری، ارتقاء صنعتی و توسعه با کیفیت بالا ارتقا می دهد.

  • 2022/06/24 15:08:50
  • GMT+08:00
  • /