محقق پاکستانی: طرح کمربند و جاده از تاریخ سرچشمه می‌گیرد اما در خدمت آینده است
2022/06/24 10:24:52

رقیه أنور، محقق رسانه ای دانشگاه بین المللی ریفا در پاکستان، با انتشار تفسیری  در روزنامه دیلی صباح ترکیه گفت که مفهوم اصلی طرح "کمربند و جاده" چین، مشارکت گسترده، ساخت و ساز مشترک و اشتراک گذاری است و هدف آن تقویت روابط، ارتباط متقابل و همکاری بین اعضای آن است. طی سال‌های اخیر، از سیاستمداران گرفته تا رهبران تجاری، از چین تا کشورهای همسایه، از آسیا تا اروپا، ابتکار «یک کمربند یک جاده» بازتاب‌های روزافزونی در سراسر جهان داشته است.

در این مقاله آمده است که در حال حاضر، شکل تک قطبی نظم جهانی در حال تغییر و روند چند قطبی شدن در روابط بین‌الملل در حال تعمیق است. طرح کمربند و جاده به نیرویی برای پیشبرد روند جهانی شدن تبدیل شده است و طرح کمربند و جاده اکنون متعلق به جهان است.

اگرچه "کمربند و جاده" از تاریخ سرچشمه می‌گیرد اما در خدمت آینده است. در حال حاضر، پروژه‌های آن عمدتاً در آسیا، اروپا و آفریقا متمرکز هستند، اما همه می توانند در آن مشارکت کنند.  ابتکار "کمربند و جاده" اقوام و مناطق بسیاری را تحت پوشش قرار می دهد که هر یک در مراحل مختلف توسعه قرار دارند، سنت های تاریخی آنان متفاوت است و فرهنگ ها و باورهای مختلف و عادات و سبک های زندگی متفاوت دارند. ابتکار کمربند و جاده تلاشی برای ارتقای توسعه مسالمت آمیز و همکاری اقتصادی است، نه یک اتحاد ژئوپلیتیکی یا نظامی.

مهمتر از همه، ابتکار کمربند و جاده یک فرآیند فراگیر و مشارکتی است، نه یک باشگاه انحصاری چینی. ابتکار کمربند و جاده درگیر تمایزات ایدئولوژیک یا  مشغول بازی های مجموع صفر نیست. ابتکار کمربند و جاده از مشارکت کشورها در صورت تمایل آنها استقبال می کند.

در این مقاله آمده است که در حال حاضر کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورهای همجوار با چین از ابتکار چین بهره مند شده اند.  نخستین دلیلش این است که آن کشورها مسیرهای کشتیرانی متصل به اقیانوس ندارند و به همین خاطر تجارت خارجی آنها به شدت محدود شده است. به عنوان بخشی از ابتکار یک کمربند و یک جاده، چین قصد دارد راه آهن و جاده هایی بسازد که می تواند ارتباط بین این کشورها را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. بسیاری از کشورهای منطقه همچنین فاقد زیرساخت های حمل و نقل داخلی به اندازه کافی هستند و ساخت کمربند و جاده می‌تواند به تسهیل جابجایی کالاها و افراد در سطح داخلی این کشورها کمک کند و از فشار بر دولت ها برای تأمین مالی پروژه ها بکاهد. علاوه بر این، طرح کمربند و جاده به ایجاد شغل و افزایش درآمد مالیاتی کمک می کند.

در پایان مقاله آمده است که طرح کمربند و جاده تفکر را به عمل و دورنما را به واقعیت تبدیل می کند و امکانات جدید را برای روند یکپارچگی این منطقه فراهم خواهد کرد.

  • 2022/06/24 10:24:52
  • GMT+08:00
  • /