ولیعهد کویت از انحلال پارلمان این کشور خبر داد
2022/06/23 08:46:32

 

مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت روز چهارشنبه سخنانی از انحلال پارلمان این کشور خبر داد.

وی ضمن حمایت قوی از قانون اساسی این کشور و اینکه گزندی به آن وارد نخواهد شد، اعلام کرد: در راستای اصلاح یا تعطیلی یا تعلیق یا تعدی به قانون اساسی برنخواهیم آمد.

ولیعهد کویت تاکید کرد: ما باید محتاطانه عمل کنیم و از تحولات درس بگیریم زیرا خطرات ما از همه سو احاطه کرده است.

وی با اشاره به اختلافات داخلی در این کشور گفت: ما در میانه این همه مخاطرات سرگرم مسائل بیهوده شده ایم و عرصه سیاسی صحنه اختلافات و کشمکش است. تشدید شکاف میان قوه مقننه و مجریه، عرصه سیاسی را در معرض خطر قرار می دهد.

ولیعهد کویت با اشاره به اینکه این روند وحدت ملی این کشور را دستخوش تهدید قرار می دهد، تاکید کرد: عدم چشم انداز دولت، سبب می شود که آمال شهروندان کویتی برآورده نشود. عملکرد دولت و اقدامات پارلمان، موجبات ناخرسندی شهروندان را فراهم آورده است و آنها را ناخرسند کرده است.

وی گفت: ما تصمیم گرفتیم که به مردم روی آوریم تا روند سیاسی اصلاح شود. بر اساس قانون اساسی تصمیم به انحلال مجلس امت و دعوت به برگزاری انتخابات سراسری گرفتیم. فرمان انحلال و دعوت به برگزاری انتخابات طی ماههای آتی پس از طی فرایند قانونی لازم صادر خواهد شد. مرحله آتی حسن اختیار شهروندان را در انتخاب نمایندگانش طلب می کند. انتخاب نادرست نمایندگان مجلس امت به زیان کشور است و ما را به خانه اول باز می گرداند.

ولیعهد کویت افزود: ما از شهروندان می خواهیم که فرصت را از دست ندهند. همه حول امیر کشور جمع شوند.

  • 2022/06/23 08:46:32
  • GMT+08:00
  • /