سیاستمدار هنگ کنگ: سیاست یک کشور با دو نظام در هنگ کنگ موفق بوده است
2022/06/23 09:48:11

لئونگ چون-یینگ یکی از اعضای هنگ کنگی در کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین بر آن است که در 25 سال گذشته پس از بازگشت هنگ کنگ به چین، هنگ کنگ تحت حمایت کشور توسعه چشمگیری داشته و این نشان می دهد که سیاست «یک کشور با دو نظام» در هنگ کنگ موفق بوده است.

او این مطلب را در مصاحبه ای با رسانه ها در آستانه بیست و پنجمین سالگرد بازگشت هنگ کنگ به سرزمین چین عنوان کرد.

او گفت سیاست یک کشور با دو نظام که بر حسب آن، هنگ کنگ از خودگردانی سطح بالایی برخوردار است و تحت مدیریت خود هنگ کنگی ها قرار دارد، در این منطقه با موفقیت به اجرا گذاشته شده و این نکته نیز مورد شناخت جهان قرار دارد و هنگ کنگ در آینده نیز سهم بیشتری در توسعه کل کشور خواهد داشت.

او با اشاره به این که هنگ کنگ هنوز یکی از آزادترین جوامع اقتصادی جهان است و همچنین در ردیف مراکز مالی، کشتیرانی و تجاری بین المللی قرار دارد، گفت این موفقیت هنگ کنگ برای کل جهان قابل مشاهده بوده و همین سیاست «یک کشور با دو نظام» و قانون اصلی هنگ کنگ است که ضامن حفظ این مزایاست.

لئونگ در دهه 80 قرن گذشته در جریان کل فرایند بازگرداندن حاکمیت هنگ کنگ از انگلیس به چین و تدوین قانون اصلی هنگ کنگ حضور داشته و شاهد توسعه سریع هنگ کنگ از آن زمان نیزو بوده است. او در ماه مارس 2017 به عنوان یکی از اعضای هنگ کنگی در کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین انتخاب شد و از آن پس، اولویت کار او از هنگ کنگ به منطقه بزرگ گوانگ دونگ-هنگ کنگ-ماکائو تغییر یافت.

او در اشاره به چگونگی تضمین تداوم اجرای سیاست «یک کشور با دو نظام» گفت، با توجه به شرایط پیچیده کنونی در سطح جهان، مشخص است که برخی نیروهای خارجی و داخلی هنگ کنگ به منظور بی اعتبار کردن این سیاست با یکدیگر در ارتباط هستند و همکاری می کنند، محافل مختلف هنگ کنگ باید نسبت به این امر بسیار هوشیار باشند.

او تاکید کرد: شهروندان هنگ کنگ باید به این درک برسند که اگر وضعیت هنگ کنگ خوب باشد کشور نیز در وضعیت خوبی قرار خواهد داشت، اما اگر احوال کشور خوب باشد، هنگ کنگ حتی بهتر خواهد بود.

لئونگ با اشاره آنکه هنگ کنگ در مدت طولانی تری با جهان در ارتباط بوده و در زمینه هایی مانند امور مالی، تجارت و کشتیرانی از مزایا و تجربیات بیشتری برخوردار است، گفت، بدین ترتیب، کشور در چهاردمین برنامه توسعه 5 ساله خود، تحکیم این مزایای هنگ کنگ و تقویت هنگ کنگ در زمینه های دیگر را در دستور کار قرار داده است.

او با اشاره به این که سازندگی منطقه بزرگ گوانگ دونگ-هنگ کنگ-ماکائو فرصت های زیادی را برای هنگ کنگ به ارمغان می آورد، عنوان کرد که هنگ کنگ نیز با استفاده از مزایای ناشی از سیاست «یک کشور با دو نظام»، سهم بیشتری در توسعه آتی کشور پیدا می کند.

  • 2022/06/23 09:48:11
  • GMT+08:00
  • /