ابراز نگرانی نماینده چین به قتل های فراقانونی آمریکا در شورای حقوق بشر
2022/06/23 10:10:12

  

به گزارش خبرگزاری شین هوا، چهارشنبه 22 ژوئن (1 تیر) نماینده چین در پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ضمن گفت و گو با گزارش دهنده ویژه مساله قتل های فراقانونی بیان کرد که نسبت به مساله قتل های فراقانونی در آمریکا نگران است.

نماینده چین اظهار داشت: حوادث متعددی از مرگ و میر ناشی از خشونت پلیس در ایالات متحده یکی پس از دیگری رخ می دهد. بنا به گزارش ها، ظرف یک سال پس از مرگ جورج فلوید به سبب خشونت پلیس، صدها نفر دیگر از اقلیت ها در داخل این کشور به این سبب کشته شده اند. سربازان آمریکایی در عملیات نظامی برون مرزی خودسرانه غیر نظامیان غیر مسلح در کشورهای دیگر را کشته اند اما عاملان مورد محاکمه قانونی قرار نگرفته اند.

نماینده چین از شورای حقوق بشر و گزارش دهنده ویژه مساله قتل های فراقانونی خواست تا پیوسته به موضوع اجرای خشونت آمیز قانون از سوی پلیس ایالات متحده و همچنین کشتن غیر نظامیان بی گناه در دیگر کشورها از سوی سربازان آمریکایی توجه داشته باشند و تحقیق و بررسی جامع و عادلانه پیرامون مسایل مربوط داشته باشند تا عاملان مورد محاکمه قانونی قرار گیرند.

  • 2022/06/23 10:10:12
  • GMT+08:00
  • /