«داواز» در اورومچی
2022/06/23 14:09:05

داواز در زبان اویغوری به معنی راه رفتن روی طناب است و در این عکس یک جوان 19 ساله اهل شین جیانگ را می بینید که روز سه شنبه در بازار بزرگ شهر اورومچی این نمایش جالب را برای مردم به نمایش گذاشته است. هنر داواز در شین جیانگ بیش از هزار سال قدمت دارد.

  • 2022/06/23 14:09:05
  • GMT+08:00
  • /