برگزاری برنامه های گوناگون به مناسبت روز خیریه کودکان چین
2022/06/22 11:43:52

 روز چهارشنبه 1 تیر/ 22 ژوئن برابر با روز خیریه کودکان چین است. مناطق مختلف چین به این مناسبت برنامه های گوناگون برگزار کردند.

  • 2022/06/22 11:43:52
  • GMT+08:00
  • /