چین: استعمار با وجود آنکه مدت‌ها از زمان آن می‌گذرد فجایع جدی برای جهان به جا گذاشته است
2022/06/22 12:04:48

 

نشست «تاثیرات منفی میراث استعمارگری بر بهره‌مندی از حقوق بشر» سه شنبه 21 ژوئن  (30 خرداد) در حاشیه پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به میزبانی هیئت دائمی چین در ژنو و به روش ویدئویی برگزار شد. بیش از 60 نفر از جمله دیپلماتهای بیش از 30 کشور، نمایندگان کمیته ویژه مبارزه با استعمار و دفتر حقوق بشر سازمان ملل، کارشناسان سازوکارهای ویژه شورای حقوق بشر، نمایندگان سازمان های غیردولتی و رسانه ها در این نشست حضور داشتند.

چن شو، نماینده دائمی چین در سازمان ملل در ژنو گفت استعمار با وجود آنکه مدت‌ها از زمان آن می‌گذرد، فجایع جدی برای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به جا گذاشته است؛ همه کشورها باید برای حل و فصل این تاثیرات منفی ناشی از استعمارگری بر حقوق بشر و حفظ انصاف و عدالت بین‌المللی و ترویج یک شیوه مدیریت  منصفانه‌تر، عادلانه‌تر، معقول‌تر و فراگیرتر بر حقوق بشر همکاری کنند.

مک گوایر رئیس کمیته ویژه سازمان ملل متحد در أمور استعمارزدایی و نماینده دائم گرانادا در سازمان ملل متحد گفت که هنوز 1.6 میلیون نفر در جهان امروز در سایه استعمار زندگی می کنند؛ جامعه جهانی باید به حق مردم مناطق غیرمستقل برای انتخاب مسیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی احترام گذاشته و برنامه عملایت سازمان ملل برای حذف استعمار را عملی کند.

جانگ وان هانگ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه ووهان چین و دانشمندانی از آفریقای جنوبی، هند و زیمبابوه نیز دیدگاه های خود را در مورد مسائل به جا مانده از استعمارگری را ابراز کردند. آنها گفتند که ایالات متحده، بریتانیا و برخی از کشورهای اروپایی در طول دوره استعمارگری خود، نسل کشی های وحشتناکی را انجام داده اند اما این کشورها تاکنون تاریخ استعمارگری خود را بازبینی نکرده اند و حتی خود را رهبر حقوق بشر می دانند و با سردادن شعار حقوق بشر در امور داخلی دیگر کشورها دخالت می کنند.

این دانشمندان اضافه کردند: این کشورهای غربی با اتکا به قدرت خود در حق بیان و تدوین نظامهای اقتصادی جهانی، به استدلال به استانداردهای به اصطلاح حقوق بشر، کار و محیط زیست، کشورهای در حال توسعه را خارج از این نظامهای اقتصادی بین‌المللی نگه می دارند و همان روال استعمارگری گذشته خود به غارت منابع طبیعی آنان ادامه می دهند.

  • 2022/06/22 12:04:48
  • GMT+08:00
  • /