واکنش چین به اجرای قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها توسط آمریکا
2022/06/21 23:05:23

 

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه 31 خرداد/ 21 ژوئن در نشست خبری در واکنش به اجرای «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» توسط آمریکا تاکید کرد که این اقدام آمریکا مخالف رفتار عصر است و با شکست رو به رو خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: به اصطلاح کار اجباری در شین جیانگ از دروغ های بزرگ نیروهای مخالف است که برای سیاه نمایی چین ساخته اند. آمریکا بر اساس این دروغ قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را تدوین و به اجرا در آورده و تحریم هایی را علیه شرکت ها و اشخاص اعمال کرده است. این از جمله شواهدیست که نشان می دهد آمریکا به بهانه حقوق بشر در صدد سرکوب چین، تخریب مقررات بین المللی اقتصادی و تجاری و آسیب رسانی به زنجیره صنعتی و عرضه جهان است.

وانگ ون بین عنوان کرد: آمریکا قصد دارد با اجرای قانون یاد شده، در منطقه شین جیانگ بیکاری ایجاد کرده و سبب قطع ارتباطات چین با سراسر جهان شود که این به طور کامل نقض حقوق بشر و تخریب مقررات بین المللی است. چین به شدت این اقدام آمریکا را محکوم کرده و با آن مخالف است و قاطعانه از حقوق و منافع شرکت ها و اتباع خود دفاع خواهد کرد.

 

  • 2022/06/21 23:05:23
  • GMT+08:00
  • /