منتشر شدن مقررات سالانه عملیات لایروبی
2022/06/21 11:56:57

کمیسیون حفظ منابع آبی رود زرد وزارت منابع آب چین، روز یکشنبه مقررات سالانه عملیات لایروبی را منتشر کرد که بر اساس آن قرار است پیش از آغاز فصل جاری شدن سیلاب ها بخشی از آب مخازن وان جیا جای، سان من شیا و شیاپو لانگ دی در بخش میانی این رودخانه تخلیه و لایروبی شوند. 


  • 2022/06/21 11:56:57
  • GMT+08:00
  • /