نماینده چین از سازمان ملل خواست تا همچنان به نقض حقوق زنان و دختران بومی در ایالات متحده، کانادا و استرالیا توجه کند
2022/06/21 14:21:39

 نماینده چین در پنجاهمین نشست شورای حکام حقوق بشر سازمان ملل و در نشست گفت و گو با گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در روز 20 ژوئن سخنانی ایراد کرد و از مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل خواست تا همچنان به نقض حقوق زنان و دختران بومی در ایالات متحده، کانادا و استرالیا توجه داشته باشد.

نماینده چین گفت: گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد که زنان بومی فعال در فعالیت های سیاسی در ایالات متحده مورد خشونت قرار گرفته و زنان و دختران بومی آمریکا که به دنبال عدالت قضایی هستند با موانع مختلف رو به رو می شوند. نیز، نسبت زندانی شدن زنان بومی استرالیا بسیار بالاست، نسل کشی علیه مردم بومی در کانادا رخ داده و تبعیض جنسیتی آشکار در قانون سرخ پوستان در کانادا گنجانده شده است. چین نسبت به این موضوعات نگران است.

نماینده چین خاطرنشان کرد: ایالات متحده، کانادا، استرالیا در تاریخ خود در درازمدت سیاست های پاکسازی قومی و نسل کشی فرهنگی را علیه مردم بومی اعمال کرده اند و تبعیض نژادی سیستماتیک جدی امروز هم وجود دارد. در این کشورها، زنان و دختران بومی مورد آسیب و تبعیض قرار می گیرند و با خطرات جدی آسیب های خشونت بار رو به رو هستند. چین از این کشورها می خواهد تا با جنایات تاریخی و مسایل واقعی کشور خود رو به رو شوند، اقدامات عملی برای رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران بومی در پیش گیرند، اقدامات خشونت آمیز را بررسی و به آن رسیدگی کنند، عاملان را مورد مجازات قرار داده و به آسیب دیدگان کمک کنند و غرامت بپردازند. چین از مکانیسم‌ حقوق بشر سازمان ملل می خواهد که همچنان به این موضوعات توجه کند.

  • 2022/06/21 14:21:39
  • GMT+08:00
  • /