افزایش واردات و صادرات چین با کشورهای بریکس در پنج ماه اول سال جاری میلادی
2022/06/21 14:26:42

 از اوایل سال جاری به این سو، چین و سایر کشورهای بریکس به طور مستمر همکاری های عملی خود را در زمینه اقتصاد و تجارت تعمیق بخشیده اند. ارزش واردات و صادرات آن ها به طور متوالی رو به رشد بوده است. در پنج ماه اول سال جاری، واردات و صادرات چین به کشورهای بریکس به 1.31 تریلیون یوان رسید که نسبت به دوران مشابه سال قبل 12.1 درصد افزایش داشت و 3.8 درصد بیشتر از نرخ رشد کلی تجارت خارجی چین در دوران مشابه سال گذشته بوده است. در این میان، حجم صادرات چین 656 میلیارد یوان بوده که 18.1 در صد فزونی گرفته، حجم واردات 651.71 میلیارد یوان بوده و در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 6.6 درصد افزایش یافته است.

از منظر کشوری، در پنج ماه اول امسال، واردات و صادرات چین به روسیه 419.8 میلیارد یوان بوده است که در مقایسه با دوران مشابه گذشته 26.5 درصد افزایش داشته است. واردات و صادرات چین به برزیل به 415 میلیارد یوان رسید که 7.3 درصد افزایش داشت. واردات و صادرات به هند 344.25 میلیارد یوان بود که 10 درصد افزایش یافته و واردات و صادرات به آفریقای جنوبی 128.65 میلیارد یوان بوده است که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است.

  • 2022/06/21 14:26:42
  • GMT+08:00
  • /