برملا شدن دروغ‌های آمریکا با گزارش وزارت خارجه چین
2022/06/21 09:49:17

 

آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا چندی پیش طی سخنانی در انجمن آسیا با لحنی به ظاهر خوب، بار دیگر جوسازی درباره "تهدید چین"، دخالت در امور داخلی و سیاهنمایی درباره سیاست های داخلی و خارجی چین پرداخت و باز هم نشان داد که هدف واقعی آمریکا سرکوب همه جانبه چین است. در مقابل، وزارت خارجه چین 29 خرداد با انتشار یک گزارش طولانی و با استناد به واقعیات و آمارهای دقیق، فریب‌کاری، ریاکاری و خطرات سیاست آمریکا درباره چین را برملا کرد.

چه کشوری نظم بین المللی را تخریب می کند ؟ شیفته دیپلماسی اجباری است؟ کی حقوق بشر را نقض می کند؟ سراسر جهان را تحت استراق سمع خود قرار می دهد؟ در گزارش یاد شده که حدود 40 هزار واژه دارد، به 21 اشتباه در سیاست آمریکا درباره چین اشاره شده و با استناد به داده های دقیق و واقعیات ثابت کرده است که آمریکا بزرگترین منشاء آشفتگی نظم جهانی، مخترع و مجری دیپلماسی اجباری، ناقض بزرگ حقوق بشر در جهان و بزرگترین دولت هکر در دنیاست.

جمله «چین یک چالش جدی و بلند مدت برای نظم بین المللی است» از بدترین دروغ های بافته شده توسط آمریکا علیه چین است. در عین حال، اینکه آمریکا خود را مدافع قوانین، پیمان ها، اصول و دستگاه های بین المللی می‌خواند نیز کاملا مضحک است.

علاوه بر این، آمریکا با اجرای «چندجانبه گرایی کذب» دست به دخالت در امور منطقه آسیا و اقیانوس آرام زده و درصدد است با ایجاد "چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام" مقررات تجاری تحت رهبری خود را راه اندازی کند تا با تهدید او، کشورهای منطقه ارتباطات اقتصادی خود با چین را قطع کنند. این اقدامات خودخواهانه آمریکا مانع احیای رشد اقتصادی جهان در دوره پس از کرونا می شود.

آمریکا از یک سو خود را حافظ نظم و امنیت بین المللی می‌خواند ولی در عمل خلاف آن رفتار می‌کند. تمامی تهمت‌ها و سیاهنمایی آمریکا علیه چین انعکاس اقدامات خود آن کشور بوده است. در هر حال، با وجود تمام تلاش‌های آمریکا برای زیبا نشان دادن اقدامات زشت و نادرستش، هدف واقعی این کشور برای مهار پیشرفت چین و تداوم سلطه ایالات متحده بر سراسر جهان برای همه جهانیان برملا شده است.  

 

  • 2022/06/21 09:49:17
  • GMT+08:00
  • /