انقلاب تابستانی
2022/06/20 15:41:01

۲۱ ژوئن روز «شیا جی»(انقلاب تابستانی) از 24 دوره خورشیدی چین است. در انقلاب تابستانی، موقعیت خورشید به طور مستقیم بر روی زمین به شمالی ترین نقطه سال می رسد و روز در نیمکره شمالی طولانی ترین در سال است. یک ضرب المثل رایج در چین وجود دارد که می گوید "در اعتدال تابستانی اگر باران ببارد، آن سال برداشت خوبی خواهد داشت" که نشان دهنده اهمیت بارندگی فراوان در این دوره خورشیدی برای رشد محصولات است.

  • 2022/06/20 15:41:01
  • GMT+08:00
  • /