حداکثر سرعت قطارهای سریع السیر بخش پکن – وو هان از خط آهن پکن-گوانگ جوئو به 350 کیلومتر در ساعت رسید.
2022/06/20 15:52:07

از روز دوشنبه ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) بخش پکن-وو هان از راه آهن سریع السیر پکن- گوانگ جوئو با استاندارد بالای 350 کیلومتر در ساعت کار آغاز کرد ومجموعه قطار فوشینگ هوشمنددر این بخش مورد استفاده قرار گرفته است و زمان سفر در امتداد راه آهن سریع السیر پکن-گوانگ جو و شهرهای اطراف آن بیش از پیش کوتاه شده است.

به گفته مسئول اداره حمل و نقل گروه راه آهن ملی چین، پس از عادی شدن حرکت قطارها میان ایستگاه های پکن و وو هان با حداکثر سرعت 350 کیلومتر در ساعت، نقش و اثر آن چشمگیرتر می شود و برای ایفای کارآمد راه اندازی شبکه قطارهای سریع السیر، ارتقای کیفیت حمل و نقل و فراهم کردن خدمات بهتر برای  توسعه اقتصادی و اجتماعی و سفر مسافران در این مسیر اهمیت بسیار دارد.

  • 2022/06/20 15:52:07
  • GMT+08:00
  • /